10.10.2011 г.

Биохумус - биотор

За производството на биохумус или биотор е необходимо да се снабдите с червен калифорнийски червей, като Ваша главна работна сила. Но също може да се използва и обикновен дъждовен червей (Калифорнийския се размножава по-бързо, но струва пари и трябва да зимува на топло).

Дъждовен червей може да намерите буквално навсякъде и повсеместно, но най-много има в старите боклукчийски купчини около селски дворове, животновъдни ферми от всякакъв вид, по дъното на горски оврази под насъбралите се там миналогодишни листа.

Зареждането с компост за производство на биохумус се прави от всякакъв органичен материал - спарени листа, събрани в гората или в градината, спарени обелки или остатъци от плодохранилища, отпадъци от Вашата кухня (само от растителен произход), оборски тор от кокошки, свине, зайци, гълъби и др.


В готовия компост се пускат червеите, за да го преработват (ядат) в биохумус. На 1 квадратен метър се пускат 5000 червея. Преработката на така съставения субстракт трае обикновено по 4 - 5 месеца, при което броя на червеите се увеличава 5 - 10 пъти, в зависимост от това колко грижи полагате за поддържане на оптимални условия. Ако периодично се отделят възрастните червеи, може още повече да се ускори възпроизводството.

Сега да пресметнем добива и дохода. Един червей за ден преработва около 1 грам субстракт, от което излиза около 50% биохумус. Смятаме за 4 месеца, 5000 червея на 1 квадратен метър, преработвайки 600 кг. компост, ще дадат добив от 300 кг. биотор, което излиза 96 лв (при цена 15 лв за 1 тобра от 50 литра).

Ако за целта отделите в градината си 100 квадратни метра (10 м х 10 м), това прави доход от 9600 лв за едно лято. А ако се запретнете с 1 дка?! Не е лошо, нали! При това разходите за време и труд са за периодично поливане и подготовка на компост (събиране на листа и растителни отпадъци + оборски тор).

След това готовия екологичен тор се разфасова в торби и се разнася в магазините. Това може да се прави в мазето или на вилата. Освен това, червеите могат да се използват (след края на сезона) като много добра фуражна добавка за кокошки, прасета и др., като при това кокошките увеличават броя на снесените яйца. А младите животни, хранени с червеи се развиват по-интензивно. От изсушените и стрити на прах червеи може да се прави храна, която да се разнася в зоомагазините.

Възможностите са доста, но само за предприемчиви хора. А как да познаете дали един човек е предприемчив? Много просто! Предприемчивия човек винаги намира начини да свърши работата, а мързеливия постоянно ти обяснява (и то много научно) защо работата не може да стане. Но помислете! Вие кога сте плащали на някой, който Ви обяснява защо не може да Ви свърши работа? Е, не го правете и Вие.
------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар