19.12.2010 г.

Почва и плодородие.

Какво е почва?

Почвата е повърхностния рохкав изветрен пласт на земната кора, със сложен състав и структура. Тя притежава уникалното свойство плодородие. Почвеното плодородие е това свойство на почвата да осигурява хранителни вещества, вода, въздух и топлина на растенията, безусловно необходими за растежа, развитието и продуктивността им.
 

Плодородие.

Почвеното плодородие е резултат от едновременното протичане на две големи групи процеси: изветряне и почвообразуване. Почвата представлява местообитание, освен за корените на растенията, а също и за милиони видове микроорганизми, насекоми и дребни млекопитаещи (най-вече гризачи).
------------------------------------------------

11.12.2010 г.

Производство и отглеждане на домати сорт Матина.

Характеристика на доматите Матина.

Доматите от сорт Матина са популярен, ранозреещ германски сорт, незастъпен в България. Растението е с картофен тип листа, сравнително слабо облистено. Доматите са отлично изглеждащи, средно 4,5 см в диаметър, отлично изравнени по форма и много добре по размер. Подходящи за бране на китки.
Трайноста им е много добра и имат добра родовитост. Вкусът е много добър, с много добър баланс на сладост и киселинност. Подходящи са както за прясна консумация, така и за консервиране.
 

Отглеждане на разсада за домати.

Използва се пикиран разсад, който се отглежда в топли парници. Сеитбата се извършва между 25 – 30 декември, така че по време на засаждането на постоянно място разсадът да бъде на около 75 дни. Използването на по-млад разсад се отразява неблагоприятно върху ранозрелостта.  

За един декар се засяват 20 – 25 гр.  семена върху 8 – 10 м2   площ. Семената предварително се обеззаразяват с 0.25%-ов разтвор от гермизан или цезеран насбайце (накисват се за 1 час, след което се промиват с чиста вода и се просушават на сянка ). Пикирането трябва да се извърши веднага щом растенията образуват втори лист.

Те се пикират на разстояние 12 x 12 cm, но най –добре в пластмасови саксии с диаметър 10 cm. Чрез известно закаляване разсадът трябва да бъде подготвен за засаждане в полиетиленовите оранжерии, в които през този период температурните условия не винаги са благоприятни.

Отглеждане на доматите.

Подготовката на оранжерията започва от есента с дълбока обработка и внасянето на 10 t оборска тор, 60 kg суперфосфат и 40 kg калиев фусфатна декар. Полиетиленовото платно се поставя върху конструкцията 7 – 10 дни преди засаждането, за да изпръхне и се затопли почвата.

Срокът за засаждането се определя от климатичните условия на района и от прогнозата за времето. Извършва се обикновено между 20 март и 5 април. Доматите се засаждат на висока двуредова леха при разстояния:
  • 100 cm – ширина на лехата, 
  • 60 cm – между редовете в лехата, 
  • 30 – 40 cm – между растенията в реда и 
  • 60 cm – между лехите. 

Те се отглеждат едностъблено, на шпалир т.е., растенията се привързват с манила за теловете, опънати на около 2m над редовете. Манилата се връзва в основата на всяко растение. Отначало, до 20 – 25 дни след засаждането, растенията нарастват бавно, тъй като имат нарушена коренова система.

През този период те са чувствителни на високите температури на въздуха и на ниската влажност на почвата. Затова температурата се поддържа в границите 18 – 200С през деня и 12 –150С през нощта, а относителната влажност  - от 65 до 70%. По – късно температурата се повишава на 20 – 250С, а при зреенето на доматите – на 25 – 30оС.

Влажноста на въздуха се понижава на 60 – 70%. В оранжерията температурата не тряба да е по – висока от 30оС и по – ниска от 10оС. Температурата и влажноста на въздуха се регулират главно чрез проветряване. През време на вегетацията се правят няколко окопавания: първо – на дълбочина 12 – 15 cm, а следващите по- плитко -  на 5-8cm.

Напояване.

Особено внимание трябва да се обръща на напояването. До формиране на първите плодове растенията се нуждаят от по – малко вода и почвената влажност се поддържа около 70 – 74 % ППВ, а през периода на плододаването – 80% ППВ. Отначало се полива с около 20 – 30m3 на декар, а по време на масовите беритби – с около 35 – 40m3 на декар. Полива се гравитачно ( с течаща вода ). Температурата на поливната вода не трябва да бъде по – ниска от 20оС.

Подхранване.

За да се получи висок добив, растенията се подхранват 3 – 4 пъти. Първото подхранване се прави непосредствено след засаждане, а следващите след 15 – 20 дни. Общо на декар за първото, второто и четвъртото подхранване се внасят около 60 – 80kg амониев нитрат, 20 – 30 kg суперфосфат и 15 – 20kg калиев сулфат. Третото подхранване се прави с 1 – 2 t пресен оборски тор, размит в поливната вода.

Растенията своевременно се колтучат, а след шестото съцветие (около 10 май) се прекършват. Застарелите листа през втората половина на вегетацията се почистват. Цветовете от първото до третото съцветие, за да не изресяват, се пръскат с едно от растежните вещества 200А, 201А или томамилов разтвор  0.5cm3 в 1 литър вода. Третират се само отворените цветове. Пръска се през 3 – 4 дни. По- късно,  за да се осигури опрашване, се използват трилери за вибрирането на цветовете, или се почукват теловете на конструкцията. Тези операции се правят през обедните часове.

Болести по доматите.

В полиетиленовите оранжерии се води редовна борба срещу болестите и неприятелите по доматените растения. Най –често растенията се нападат от листни петна, картофена мана, фитофторно гниене, бактерийно изсъхване, сиво гниене, листна плесен, а от неприятелите – от оранжерийна белокрилка, паяжинообразуващ акар, памукова нощенка и др.

Борбата срещу болестите и неприярелите е сигурна при правилен режим на отглеждане и при използване на най – ефикасни растителнозащитни препарати.
  • Срещу фитофторното гниене, картофената мана и листните петна растенията се пръскат с дитан М 45 – 0.2%, купроцин 0.4%, корсейт – 0.15%; 
  • срещу брашнеста мана – с морестан-0.1%, тиозол-0.3%; 
  • срещу сивото гниене – с метил-топсин-0.07%,роврал – 0.15%, и се поливат с по 1 литър метил-топсин – 0.07%, а 
  • срещу въшки – с кронотон-0.1%, децис – 0.05%, вазтак – 0.03%. 
  • срещу оранжерийната белокрилка се провежда системна борба, като последователно всяка седмица се пръска с комбинациите 0.15% ланат + 0.05% морестан, 0.03% амбуш + 0.3% пероцин, 0.15% децис + 0.03% пероцин. 
Освен това оранжерията периодично се обгазява с бладафум при норма 10 г за 200м3  въздушно пространство, или с 10 – 14 кутийки на декар. Обгазява се късно следобед, като проветлителите се затварят. Кутийките се разпределят равномерно в оранжерията и се изгарят, а на сутринта проветрителите се отварят, за да се проветри добре.

Беритбите започват в края на май, началото на юни. Средните добиви от декар са 6-7 тона. 
------------------------------------------------