19.12.2010 г.

Почва и плодородие.

Какво е почва?

Почвата е повърхностния рохкав изветрен пласт на земната кора, със сложен състав и структура. Тя притежава уникалното свойство плодородие. Почвеното плодородие е това свойство на почвата да осигурява хранителни вещества, вода, въздух и топлина на растенията, безусловно необходими за растежа, развитието и продуктивността им.
 

Плодородие.

Почвеното плодородие е резултат от едновременното протичане на две големи групи процеси: изветряне и почвообразуване. Почвата представлява местообитание, освен за корените на растенията, а също и за милиони видове микроорганизми, насекоми и дребни млекопитаещи (най-вече гризачи).
------------------------------------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар