19.12.2010 г.

Почва и плодородие.

Какво е почва?

Почвата е повърхностния рохкав изветрен пласт на земната кора, със сложен състав и структура. Тя притежава уникалното свойство плодородие. Почвеното плодородие е това свойство на почвата да осигурява хранителни вещества, вода, въздух и топлина на растенията, безусловно необходими за растежа, развитието и продуктивността им.
 

Плодородие.

Почвеното плодородие е резултат от едновременното протичане на две големи групи процеси: изветряне и почвообразуване. Почвата представлява местообитание, освен за корените на растенията, а също и за милиони видове микроорганизми, насекоми и дребни млекопитаещи (най-вече гризачи).
------------------------------------------------

11.12.2010 г.

Производство и отглеждане на домати сорт Матина.

Характеристика на доматите Матина.

Доматите от сорт Матина са популярен, ранозреещ германски сорт, незастъпен в България. Растението е с картофен тип листа, сравнително слабо облистено. Доматите са отлично изглеждащи, средно 4,5 см в диаметър, отлично изравнени по форма и много добре по размер. Подходящи за бране на китки.
Трайноста им е много добра и имат добра родовитост. Вкусът е много добър, с много добър баланс на сладост и киселинност. Подходящи са както за прясна консумация, така и за консервиране.
 

Отглеждане на разсада за домати.

Използва се пикиран разсад, който се отглежда в топли парници. Сеитбата се извършва между 25 – 30 декември, така че по време на засаждането на постоянно място разсадът да бъде на около 75 дни. Използването на по-млад разсад се отразява неблагоприятно върху ранозрелостта.  

За един декар се засяват 20 – 25 гр.  семена върху 8 – 10 м2   площ. Семената предварително се обеззаразяват с 0.25%-ов разтвор от гермизан или цезеран насбайце (накисват се за 1 час, след което се промиват с чиста вода и се просушават на сянка ). Пикирането трябва да се извърши веднага щом растенията образуват втори лист.

Те се пикират на разстояние 12 x 12 cm, но най –добре в пластмасови саксии с диаметър 10 cm. Чрез известно закаляване разсадът трябва да бъде подготвен за засаждане в полиетиленовите оранжерии, в които през този период температурните условия не винаги са благоприятни.

Отглеждане на доматите.

Подготовката на оранжерията започва от есента с дълбока обработка и внасянето на 10 t оборска тор, 60 kg суперфосфат и 40 kg калиев фусфатна декар. Полиетиленовото платно се поставя върху конструкцията 7 – 10 дни преди засаждането, за да изпръхне и се затопли почвата.

Срокът за засаждането се определя от климатичните условия на района и от прогнозата за времето. Извършва се обикновено между 20 март и 5 април. Доматите се засаждат на висока двуредова леха при разстояния:
 • 100 cm – ширина на лехата, 
 • 60 cm – между редовете в лехата, 
 • 30 – 40 cm – между растенията в реда и 
 • 60 cm – между лехите. 

Те се отглеждат едностъблено, на шпалир т.е., растенията се привързват с манила за теловете, опънати на около 2m над редовете. Манилата се връзва в основата на всяко растение. Отначало, до 20 – 25 дни след засаждането, растенията нарастват бавно, тъй като имат нарушена коренова система.

През този период те са чувствителни на високите температури на въздуха и на ниската влажност на почвата. Затова температурата се поддържа в границите 18 – 200С през деня и 12 –150С през нощта, а относителната влажност  - от 65 до 70%. По – късно температурата се повишава на 20 – 250С, а при зреенето на доматите – на 25 – 30оС.

Влажноста на въздуха се понижава на 60 – 70%. В оранжерията температурата не тряба да е по – висока от 30оС и по – ниска от 10оС. Температурата и влажноста на въздуха се регулират главно чрез проветряване. През време на вегетацията се правят няколко окопавания: първо – на дълбочина 12 – 15 cm, а следващите по- плитко -  на 5-8cm.

Напояване.

Особено внимание трябва да се обръща на напояването. До формиране на първите плодове растенията се нуждаят от по – малко вода и почвената влажност се поддържа около 70 – 74 % ППВ, а през периода на плододаването – 80% ППВ. Отначало се полива с около 20 – 30m3 на декар, а по време на масовите беритби – с около 35 – 40m3 на декар. Полива се гравитачно ( с течаща вода ). Температурата на поливната вода не трябва да бъде по – ниска от 20оС.

Подхранване.

За да се получи висок добив, растенията се подхранват 3 – 4 пъти. Първото подхранване се прави непосредствено след засаждане, а следващите след 15 – 20 дни. Общо на декар за първото, второто и четвъртото подхранване се внасят около 60 – 80kg амониев нитрат, 20 – 30 kg суперфосфат и 15 – 20kg калиев сулфат. Третото подхранване се прави с 1 – 2 t пресен оборски тор, размит в поливната вода.

Растенията своевременно се колтучат, а след шестото съцветие (около 10 май) се прекършват. Застарелите листа през втората половина на вегетацията се почистват. Цветовете от първото до третото съцветие, за да не изресяват, се пръскат с едно от растежните вещества 200А, 201А или томамилов разтвор  0.5cm3 в 1 литър вода. Третират се само отворените цветове. Пръска се през 3 – 4 дни. По- късно,  за да се осигури опрашване, се използват трилери за вибрирането на цветовете, или се почукват теловете на конструкцията. Тези операции се правят през обедните часове.

Болести по доматите.

В полиетиленовите оранжерии се води редовна борба срещу болестите и неприятелите по доматените растения. Най –често растенията се нападат от листни петна, картофена мана, фитофторно гниене, бактерийно изсъхване, сиво гниене, листна плесен, а от неприятелите – от оранжерийна белокрилка, паяжинообразуващ акар, памукова нощенка и др.

Борбата срещу болестите и неприярелите е сигурна при правилен режим на отглеждане и при използване на най – ефикасни растителнозащитни препарати.
 • Срещу фитофторното гниене, картофената мана и листните петна растенията се пръскат с дитан М 45 – 0.2%, купроцин 0.4%, корсейт – 0.15%; 
 • срещу брашнеста мана – с морестан-0.1%, тиозол-0.3%; 
 • срещу сивото гниене – с метил-топсин-0.07%,роврал – 0.15%, и се поливат с по 1 литър метил-топсин – 0.07%, а 
 • срещу въшки – с кронотон-0.1%, децис – 0.05%, вазтак – 0.03%. 
 • срещу оранжерийната белокрилка се провежда системна борба, като последователно всяка седмица се пръска с комбинациите 0.15% ланат + 0.05% морестан, 0.03% амбуш + 0.3% пероцин, 0.15% децис + 0.03% пероцин. 
Освен това оранжерията периодично се обгазява с бладафум при норма 10 г за 200м3  въздушно пространство, или с 10 – 14 кутийки на декар. Обгазява се късно следобед, като проветлителите се затварят. Кутийките се разпределят равномерно в оранжерията и се изгарят, а на сутринта проветрителите се отварят, за да се проветри добре.

Беритбите започват в края на май, началото на юни. Средните добиви от декар са 6-7 тона. 
------------------------------------------------

30.11.2010 г.

Перспективен бизнес ли е цветарството?

Мини-земеделие в задния двор.

Земеделието не винаги се развива на полето. Има много печеливши земеделски възможности от дома или собствен двор. Много хора се увличат от цветарството и това хоби може да се превърне в перспективен и доходен бизнес. Някои даже стигат до построяване на собствен парник в двора си. Но това вече е за по-трудолюбивите.

Развитие на озеленяването.

А напоследък масово се озеленяват магазини, заведения, обществени сгради, частни домове - и новостроящите се и старите. Появи се нови професии - озеленител и вътрешен дизайнер. Което доказва наличието на голям и гладен пазар. Основната инвестиция в случая е за няколко добри ръководства по цветарство, ако вече не разполагате с такива. Прегледайте разделите по размножаване и... действайте.

Как да започнете с цветарството?

Отвсякъде можете да си набавите резници, издънки и даже семена. Засаждайте, отглеждайте и продавайте. Напрактика, това няма да ви коства нищо като разходи, так че целия доход от продажбите ще ви идва чиста печалба. Даже само като аматьори да действате и по 3 - 4 екземпляра на месец да продавате, по за 10 - 15 лв, това са от 30 до 60 лв допълнителен доход за месеца!

Рекламирайте растенията си.

Когато имате самостоятелни екземпляри от различни растителни видове за продажба, рекламирайте ги с обяви в местните вестници, или като раздавате евтини листовки на потенциалните клиенти или директно на цветарските магазини. Влезте във връзка с хора от посочените по-горе нови професии. Така те ще Ви имат предвид, когато реализират поредния си проект за озеленяване или вътрешен дизайн.

Изгответе си рекламна брошура с обяснения за видовете, които предлагате. Приложете подходящи фотографии. Погрижете се за оформлението на брошурата. Тази бизнес идея за развитие на цветарство крие неограничени възможности като самостоятелна и даже надомна дейност, без начален капитал. Въпросът е дали Вие ще се възползвате от нея?! Или ще чакате някой друг да я реализира, а Вие да работите за него?
------------------------------------------------

22.11.2010 г.

Ще отглеждате ли соя?

Какво е соя?

Соята е бобово растение. На латински се нарича - Glicine hispioja (Moench) Maxim. Родината и е Китай. Носи името си от Китайската дума "Соу", което значи "голям боб". Наред с ориза, соята е най-важната храна за народите от Източна Азия.

Соята е най-евтиният източник на висококачествен растителен белтък. Съдържа осемте незаменими аминокиселини, необходими за прехраната и здравето на човека.

Стратегическа култура.

Соята е растение, старо като света. Един от начините да се изхранят всички жители на планетата е да се отглеждат културите с висока хранителна стойност. Четири са признати за най-важни и стратегически за света:
 • пшеницата, 
 • царевицата, 
 • люцерната, 
 • соята.


Възможност за доходи.

Ако се занимавате със земеделие, трябва да знаете, че соята е една селскостопанска култура, която не е разпространена у нас. Това е култура, която има толкова достойнства, че трябва да се разпространи повече и да се отглежда с внимание и грижи. Тя може да Ви донесе много добри и постоянни доходи. Още повече, че има фирми които ще изкупят вашето производство така, както в Родопите се изкупува тютюнът.
------------------------------------------------

11.11.2010 г.

Червените (калифорнийски) червеи ще спасят Земята.

Жителят на Дортмунд Петер Лудвиг е милионер от червеи. 

Но неговите милиони не са вписани в банковия му влог, а са скрити в земята. В градински участък с големина един декар живеят три милиона червеи, а техният „стопанин", 69-годишният Петер, който е бивш търговец, ги продава рядко и без желание. 

Преди няколко години той открил статия за земните червеи, от която с изненада научил, че на нашата планета нито едно друго същество не е в състояние така ефективно да преработва различните биологически отпадъчни продукти, да подобрява и да разрохква почвата.
 

Ферма за производство на хумус.

Това до такава степен поразило любознателния дортмундец, че решил да се залови с една необикновена работа — да създаде ферма за производство на хумус. „Гъските са спасили“ Рим, а червеите ще спасят Земята", твърди „червейният професор", както шеговито го наричат неговите приятели и познати. Лудвиг пък им доставя продукцията на своята ферма. 

Ползи от червените червеи.

Растенията, засадени в подобрената от червеите почва, се развиват така бурно, сякаш са били поливани с „жива вода". Доматените насаждения например израстват до три метра! Хумусът не изисква някакви допълнителни подобрения, така че няма проблеми с нитратите. И накрая, подземните санитари - червеите лекуват почвата, като я освобождават от вредните химически вещества — пестициди, хербициди, и токсичните серни съединения.
---------------------------------------------------

2.11.2010 г.

Агротехнология за отглеждане на пшеница.

Пшеницата е най – важната земеделска култура у нас. 

Зърното и е основна суровина за приготвянето на хляб, хлебни изделия, използва се още за производството на макаронени изделия, фиде, булгур, сладкарски изделия и др. Преработеното пшенично зърно и негодната пшеница се използва като фураж за животните. В България се засяват средно около 9 – 12 млн. дка. пшеница, при средни добиви 280 – 320 кг/дка., а при по добри условия добивите достигат 450 – 600 кг/дка.

По – голяма част от площите са заети със зимна мека пшеница, която се използва за производството на хляб и хлебни изделия, а около 60 – 80 хил. дка. са заети от твърда пшеница, предимно в Южна България и се използва за производството на макаронени изделия.

Предшественици. 

Пшеницата има избор на предшественици. Те могат да се степенуват по следния начин:
 • -    ранни едногодишни бобови култури (грах, фасул и др.) и едногодишни смески с бобов компонент;
 • -    късни едногодишни бобови култури;
 • -    средно ранни хибриди на царевицата за зърно, слънчоглед и др.;
 • -    средно късни хибриди на царевицата за зърно, сорго, зеленчуци, ечемик и др;
 • -    късни хибриди на царевицата за зърно, късни зеленчуци;

Не бива да се отглежда след зимни житни култури.

Обработка на почвата. 

Времето и срокът на обработката на почвата се определя от вегетационния период на предшественика и от времето на освобождаване на площта от него. Обработката при ранните  предшественици ( грах, фасул) които се прибират 3 – 4 месеца преди сеитбата на  пшеница, се извършва еднократна плитка обработка с дискови лющилници или дискови брани.    

След късни предшественици почвите се обработват на дълбочина 8 – 10 см. с тежки дискови брани. При заплевени с многогодишни плевели и растителни остатъци се извършва предсеитбена оран с лемежен плуг на дълбочина 14 – 16 см. След оранта се извършват дискувания с дискова брана за изравняване на повърхността, за да се създаде подходящо легло за семената.

Торене на пшеницата.

Торенето има важно значение за повишаване на добивите. Пшеницата се тори с минерални торове. Органичните торове се внасят на някои окопни предшественици. Необходимо е да се прилага схема на торене. В зависимост от типа предшественик се определя нормата на азотно торене, докато нормата на фосфорното торене за всички предшественици варира от 10 – 12 кг/дка.

Калиево торене се прилага, ако запасеността на калий на почвата е ниска. Фосфорните и калиевите торове се внасят с една от последните обработки на почвата. Нормата на торене в зависимост от условията на отглеждане.

Може да се посочат следните норми за торене:

при неполивни условия:
 • 14 - 16 кг / дка - N,
 • 10 – 12 кg / дка - Р2О5,
 • 8-10 кg / дка  - К2O

при поливни условия:
 • 18 – 20 кг / дка - N,
 • 12 – 14 кг / дка - Р2O5,
 • 10 – 12 кг / дка - К2O.

Фосфорните и калиевите торове се внасят с обработка след прибиране на предшественика. Азотните торове се внасят двукратно – 1/3 от торовата норма с последната предсеитбена обработка, а останалите 2/3 като ранно пролетно подхранване (февруари, март).

Посевен материал и сеитба. 

Посевния материал трябва да бъде окачествен по установени стандарти, правилно съхраняване и обеззаразяване за борба с болести по пшеницата непосредствено преди сеитбата. Посевната норма се определя в зависимост от особеностите на сортовете, от вида на предшественика, от качеството на предсеитбената обработка на почвата и сроковете на сеитбата.

Посевната норма трябва да бъде между 400 и 650 к. с. /кв. м. Сеитбената норма за пшеницата варира между 22 - 26 кг. к. с. /дка. Сеитбата се извършва с тесноредови сеялки, които се комплектоват със заравняваща и притъпкваща част или с влачки. След сеитбата площите се валират с комбинирани валяци.

Грижи по време на вегетация. 

След сеитбата за посевите се полагат постоянни грижи, за да се опазят от плевели, болести и неприятели, като им се осигури допълнително количество хранителни вещества през вегетацията. Грижите при пшеницата се подразделят по периоди: есенни, зимни и пролетни.
Борбата срещу плевелите се води чрез използването хербициди като се съобразява с характера на заплевяването.

Борбата срещу болести се състои в използване на фунгициди, която започва още с третиране на посевния материал. Борбата се води срещу базичното гниене, ръждата, брашнестата мана и др. Неприятели на пшеницата са житните бегачи и житните дървеници.

Прибиране. 

Продължителността на жътвата не трябва да е повече от 12 - 14 дни. У нас зърното на пшеницата се прибира чрез директна жътва със зърнокомбайни, а сламата – със сламопреси.
--------------------------------------------------